Affärsidé

CT Development AB utvecklar fastigheter ifrån idé till färdigt projekt och säkerställer att kunderna får det de efterfrågar och förväntar sig.

Vårt enorma kontaktnät med kommuner, fastighetsägare samt kedjor inom detaljhandeln och servicehandeln gör oss till en attraktiv partner för både stora och mindre kommuner.

Vi genomför projektutveckling, projektledning, finansiering, uthyrning samt långsiktig förvaltning av fastigheter.

För fastighetsägare är vi en heltäckande partner som kan hyra ut deras vakanser samt genomföra ombyggnationer till bäst möjliga pris.

CT Development AB genomför inte några projekt i spekulation utan endast med undertecknade hyresavtal.

Hos oss är det frivilligt att lova, men vi håller vad vi lovar.